Výsledkom spoločnej tvorby Erika a Filipa v Rezidenci.Garáž v Dúbravici bola akcia pre video.