Andrea Laková počas jesene pracovala na svojej druhej autorskej rezidencii v Dúbravici. Pozvali sme ju na voľnú rezidenciu, so zámerom ukázať výsledky jej práce na výstave v priestoroch periférneho kultúrneho centra Škôlka. Tiež sme ju oslovili s nápadom, autorsky intervenovať na vyhliadkovej útulni Unimo.