Občasník
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 13, 2021

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 13, 2021

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória sa obsahovo venuje najmä referovaniu o činnosti samotného laboratória, prípadne inému kultúrnemu dianiu v lokalite. Trináste číslo sme zostavili zo štyroch textov s rozličným zameraním. Ťažiskovým je text od Michaely Kučovej, kultúrnej organizátorky a publicistky, v ktorom reflektuje 5 rokov pôsobenia Periférnych centier v budove bývalej dúbravickej škôlky. Architektka Simona Kolimárová...
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 12, 2020

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 12, 2020

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁZostavila: Martina Ivičič / Fotografie: Martina Ivičič / Dizajn: Filip Jurković
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 11, 2019

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 11, 2019

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁRedakcia: Veronika Mezeiová, Zuzana Duchová / Ilustrácie: Juliana Mrvová / Dizajn: Filip Jurković
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 10, 2019

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 10, 2019

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁAutori: Paula Boarta, Andrei Marginean / Fotografie: Andrej Poliak, Marek Halász, Paula Boarta, Andrei Marginean / Dizajn: Andrei Marginean
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 9, 2019

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 9, 2019

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁRedakcia: Veronika Mezeiová, Andrej Poliak, Zuzana Medzihorská / Fotografie: Andrej Poliak, archív R. Holíka / Dizajn: Filip Jurković
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 8, 2018

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 8, 2018

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁRedakcia: Veronika Mezeiová, Andrej Poliak, Zuzana Medzihorská / Fotografie: Andrej Poliak, Ján Viazanička, archív Richarda Škutu / Dizajn: Filip Jurković
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 7, 2018

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 7, 2018

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁFotografie: Andrej Poliak / Preklad: Erika Szabóová / Dizajn: Filip Jurković
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 6, 2018

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 6, 2018

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁRedakcia: Veronika Mezeiová, Andrej Poliak, Zuzana Medzihorská / Fotografie: Andrej Poliak / Dizajn: Filip Jurković
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 5, 2017

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 5, 2017

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁRedakcia: Veronika Mezeiová / Fotografie: Andrej Poliak / Titulná fotografia: Oto Hudec / Dizajn: Filip Jurković 
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 4, 2017

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 4, 2017

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória sa obsahovo venuje najmä referovaniu o činnosti samotného laboratória, prípadne inému kultúrnemu dianiu v lokalite. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁKoncept: Andrej PoliakFotografie: Ján ViazaničkaText: Zuzana L. Majlingová a Ján ViazaničkaDizajn: Filip Jurković