Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória sa obsahovo venuje najmä referovaniu o činnosti samotného laboratória, prípadne inému kultúrnemu dianiu v lokalite. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁKoncept: Andrej PoliakFotografie: Ján ViazaničkaText: Zuzana L. Majlingová a Ján ViazaničkaDizajn: Filip Jurković