Monthly archive July, 2017
Landscape Revisited 6 / Future of Rural Art

Landscape Revisited 6 / Future of Rural Art

extended, a helping hand relationships cemented with solid foundations old friends and fresh faces collaborate, cooperate, coalesce glowing, a tree upon the horizon illuminates a transoceanic exchange almost like coming home amplified, the marching ants beckoned to perform natural energy tallies man’s ingenuity hot treasures enhanced with fresh creativity finding balance in a tranquil pool...
Dielňa dizajnu 2017 / Jonny Štofko+Anton Zetocha

Dielňa dizajnu 2017 / Jonny Štofko+Anton Zetocha

Súčasťou našich snáh je prinášať na stredoslovenský vidiek aj dobrý súčasný dizajn, akurát vhodný pre miestne prostredie. Ján Štofko je autor, s ktorým už máme vzájomne prospešnú spoluprácu, preto sme ho oslovili aj pre tento rok. Požiadali sme ho zároveň o pomoc pri výbere ďalšieho autora, s ktorým na pobyte v Dúbravici vytvorí tandem. Napokon...