Alexandru-Andrei Mărginean-Matean je vizuálny umelec z Transylvánie, v roku 2013 absolvoval na Univerzite umenia a dizajnu Cluj-Napoca odbor ilustrácie a animácie, v Kluži stále žije a tvorí. V Dúbravici už v minulosti absolvoval dva pracovné pobyty, v roku 2012 skupinovú rezidenciu, artcamp Landscape Revisited 2, či v roku 2019 letný pobyt v kooperácii s Paulou Boarta, ktorého výstupom bolo špeciálne číslo nášho kultúrneho občasníka V Nešťastí pomáhaj. V ostatných desiatich rokoch “Margi” participoval na rôznych umeleckých projektoch a aktivitách, ako sú animačné workshopy, audiovizuálne predstavenia, performancie či flash-mob výstavy. Po ukončení jeho trojročnej pracovnej anabázy v mozaikovej dielni pri “ortodoxnej” (grécko-katolíckej) katedrále v Kluži, sme ho pozvali na voľnú rezidenciu. Našim spoločným záujmom bolo pracovať práve s technikou mozaiky tu v Dúbravici, v súčasnom miestnom kontexte a podmienkach, s voľným autorským poňatím.

Andrei sa rozhodol využívať materiál vlastnoručne pripravený z voľne rozmanite nadobudnutých zostatkov rôznych typov kameňa, či keramiky. Počas štyroch intenzívnych týždňov, v procese od nájdenia, cez analýzu-dekonštrukciu, po re-usporiadanie, vyskladal, kamienok po kamienku, abstraktnú kompozíciu “myšlienkovú mapu”. Andrei príde ku nám na rezidenciu aj v roku 2024 so zámerom ďalej s mozaikou pracovať, voľne experimentovať, rozšíriť či inštalovať…

//

V priebehu rezidencie sme zorganizovali aj malý workshop mozaikovej techniky, kde si záujemcovia mohli poskladať jednoduchú mozaiku. Vzniklo niekoľko naozaj vydarených obrázkov.

 //

Umeleckú rezidenciu z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia, ako súčasť programu Laboratória súčasnej kultúry na vidieku 2023.