Dita Lešovská je čerstvou absloventkou pražskej UMPRUM (Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe), Ateliéru K.O.V. (koncept, objekt, význam)” . Prišla ku nám tento rok na kratšiu, dvojtýždňovú rezidenciu v Dielni dizajnu, oslovili sme ju so zadaním dizajnovania chýbajúceho vybavenia priestorov v ubytovacej časti kultúrneho centra Škôlka.

//

Materiálovo sme pre tieto zadania zadefinovali primárne využitie nášho vlastného dreva – reziva z rôznych tvrdých drevín (buk, čerešňa, jaseň) miestneho pôvodu, ktoré sme si postupne začali pripravovať – skladovať a sušiť – už pred piatimi rokmi. Dita si vybrala čerešňové dosky, ktoré sme dali narezať z kmeňov vybratých z “odpadovej”kopy určenej na palivo.

//

V priebehu krátkych dvoch týždňov sme rozpracovali policový modul, na ktorom chceme pracovať v nasledujúcom čase, pravdepodobne v budúcom roku, keď sa Dita vráti zo stáže v Holandsku.

Túto umeleckú rezidenciu z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia, ako súčasť programu Laboratória súčasnej kultúry na vidieku.