Monthly archive October, 2019
Stanislav Piatrik – Zvnútornenie + Ján Viazanička – Krajina stredu 3

Stanislav Piatrik – Zvnútornenie + Ján Viazanička – Krajina stredu 3

Pozývame na verejnú prezentáciu výstupov z umeleckých pobytov dvoch autorov, ktorí v roku 2019 pracovali v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici.
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 10, 2019

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 10, 2019

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁAutori: Paula Boarta, Andrei Marginean / Fotografie: Andrej Poliak, Marek Halász, Paula Boarta, Andrei Marginean / Dizajn: Andrei Marginean