Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁ
Autori: Paula Boarta, Andrei Marginean / Fotografie: Andrej Poliak, Marek Halász, Paula Boarta, Andrei Marginean / Dizajn: Andrei Marginean