Monthly archive October, 2018
fotoreport:KulTÚRA / Za gotikou v súčasnosti - z Čerína, cez Dúbravicu, na Poniky

fotoreport:KulTÚRA / Za gotikou v súčasnosti – z Čerína, cez Dúbravicu, na Poniky

Túra za kultúrnou históriou mikroregiónu Severné Podpoľanie, t.j. oblasti na severných úpätiach Poľany, zväžujúcich sa k Hronu, medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, na povodí riečky Zolná v Ponickej vrchovine. Prešli sme lúkami, poliami, korytami, krasmi, lesmi a výhľadmi, medzi tromi starými ľudskými sídlami, podhorskými dedinami, v ktorých boli v obdobiach neskorého hornouhorského stredoveku postavené kostolíky...
V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 7, 2018

V Nešťastí.Pomáhaj / číslo 7, 2018

Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁFotografie: Andrej Poliak / Preklad: Erika Szabóová / Dizajn: Filip Jurković