Túra za kultúrnou históriou mikroregiónu Severné Podpoľanie,
t.j. oblasti na severných úpätiach Poľany, zväžujúcich sa k Hronu, medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, na povodí riečky Zolná v Ponickej vrchovine.
Prešli sme lúkami, poliami, korytami, krasmi, lesmi a výhľadmi, medzi tromi starými ľudskými sídlami, podhorskými dedinami, v ktorých boli v obdobiach neskorého hornouhorského stredoveku postavené kostolíky v gotickom slohu a postupom storočí bohato vymaľované freskami vysokej umeleckej úrovne.

Mgr. Dušan Buran, PhD. / vedúci kurátor Zbierok starého umenia v Slovenskej národnej galérii nás oboznámil s pôvodom vzniku kostolíkov a najmä ich umeleckej výzdoby.
Vysvetlil nám ich hodnotu, ikonografiu, roky vzniku, účel, kto ich objednával, financoval, kto boli majstri čo ich vytvárali. Ako je možné, že tieto pôsobivé diela vznikli na vidieku. Sprievodný komentár o historicko spoločenských súvislostiach regiónu poskytol historik Radoslav Ragač.

Skúsili sme to porovnať so súčasnosťou a podmienkami pre vznik umenia na vidieku.
V Dúbravici, kde sídli združenie Periférne centrá, sme si aj v spoločnosti autora pozreli veľkorozmerné dielo Crash od súčasného maliara Mateja Fabiana, ktoré sme s ním v Dúbravici predstavili v júni 2018.

Odborný komentár:
Mgr. Dušan Buran, PhD. / vedúci kurátor Zbierok starého umenia v Slovenskej národnej galérii
Mgr art Matej Fabian, ArtD – súčasný vizuálny umelec, maliar

V Čeríne sme sa stretli pod kostolom pred farou, pozreli si kostol sv. Martina z roku 1315 a jeho čerstvo reštaurované fresky, s famóznym výkladom odborníka, potom sme asi hodinu putovali jesennou krajinou. V Dúbravici sme vstúpili do sveta súčasného umenia, zastavili sme sa na vyhliadke Unimo, potom navštívili miestny neskorogotický kostolík sv. Žofie, v ktorom fresky na odhalenie ešte len čakajú pod náterom. Hneď vedľa kostola je však inštalovaná veľkorozmerná maľba od súčasného maliara Mateja Fabiana, takže sme si pozreli túto, aj s komentárom od účastného autora Mateja Fabiana.
Po oddychu s občerstvením v našej Škôlke sme sa zas pustili do putovania do ďalšej dediny, na Poniky. V tejto časti túry boli majestátne výhľady na okolité horské stredné Slovensko. Na Ponikách, v kostole sv. Františka z roku 1314 sme znovu padli na zadok, ale nie od únavy. To jeho výmaľba je tak ohurujúca.

foto: Andrej Poliak

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia