Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁ
Fotografie: Andrej Poliak / Preklad: Erika Szabóová / Dizajn: Filip Jurković