Monthly archive August, 2022
Ján Štofko: ohnisko-Pohoda /

Ján Štofko: ohnisko-Pohoda /

V Dielni dizajnu dlhodobo spolupracujeme s dizajnérom Jánom Štofkom, v tomto prípade sme ho pozvali na rezidenciu so zadaním na vyriešenie prostredia, resp. sedenia pri ohnisku v blízkosti navštevovanej vyhliadkovej útulne na horizonte nad dedinou. V priebehu rokov návrh z jednoduchého sedenia z rôznych dôvodov vyrástol na komplexnejšiu a masívnejšiu ohniskovú infraštruktúru. V prvej časti...
Earthly Talks: Jim Hate & ÇÈŁĚȘÞÎŃÄ

Earthly Talks: Jim Hate & ÇÈŁĚȘÞÎŃÄ

Jim Hate je hudobný projekt/identita vizuálneho umelca, hudobníka a tlačiara Lukáša Paroleka, ktorý po dvoch rokoch opäť na naše pozvanie býva a tvorí v ateliéroch periférneho kultúrneho centra Škôlka. Tentokrát si prizval na rezidenciu aj Celestínu Minichovú, aby cibrili/rozvíjali svoj spoločný hudobný a performačný projekt Earthly Talks. Popri tom Lukáš vytváral autorské objekty z recyklovaných...
Vyberme sa za dielami / Kultúrna dedina a deti – 2022

Vyberme sa za dielami / Kultúrna dedina a deti – 2022

Od vstupu našej organizácie do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici v roku 2016 realizujeme pre deti a ich rodičov tvorivé dielne, ktoré sú našou ponukou na vyplnenie ich voľného mimoškolského času.