V Dielni dizajnu dlhodobo spolupracujeme s dizajnérom Jánom Štofkom, v tomto prípade sme ho pozvali na rezidenciu so zadaním na vyriešenie prostredia, resp. sedenia pri ohnisku v blízkosti navštevovanej vyhliadkovej útulne na horizonte nad dedinou. V priebehu rokov návrh z jednoduchého sedenia z rôznych dôvodov vyrástol na komplexnejšiu a masívnejšiu ohniskovú infraštruktúru.

V prvej časti fyzicky vznikla šesťuholníková kompozícia šiestich lavíc, neskôr rozpracované návrhy väčšej štruktúry-altánu, ktorá bola ešte v procese vymýšľania čiastočne postavená a naostro otestovaná na festivale Pohoda, kde sme dostali pozvanie a ako vôbec prví v histórii festivalu vytvorili verejne dostupné ohnisko. Práve vďaka honoráru za “vystúpenie” na festivale sme túto základnú štruktúru z vizualizácií previedli do fyzickej stavby (modelu 1:1).

Rezidencia je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku/rezidencie 2022, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia