Siedmy ročník skupinového pobytu tvorcov so zameraním na umenie, architektúru a dizajn v krajine. Témou siedmeho ročníka je Krajina-Areál. Počas desiatich júlových dní sa skupina tvorcov sústredila na rozľahlý areál bývalej materskej školy a súčasnej základne platformy Periférne centrá. Zúčastnení tvorcovia:vizuálna umelkyňa Micha Bardy+architekta Zuza Chupac, dizajnérka Ľubica Mildeová, drevár, husliar a remeselník Igor Babiak,...