Siedmy ročník skupinového pobytu tvorcov so zameraním na umenie, architektúru a dizajn v krajine.Témou siedmeho ročníka je Krajina-Areál.
Počas desiatich júlových dní sa skupina tvorcov sústredila na rozľahlý areál bývalej materskej školy a súčasnej základne platformy Periférne centrá.

Zúčastnení tvorcovia:
vizuálna umelkyňa Micha Bardy+architekta Zuza Chupac, dizajnérka Ľubica Mildeová, drevár, husliar a remeselník Igor Babiak, vizuálny umelec Andrej Poliak, vizuálny umelec, dizajnér a remeselník Marek Halász

Zámerom art campu je rozširovať možnosti spoločnej tvorby a práce vizuálnych umelcov, architektov a dizajnérov, remesleníkov v krajine a vo verejnom priestore vidieka a tak podporiť diskusiu o význame umenia v súčasnej (vidieckej) krajine.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia