Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁ
Redakcia: Veronika Mezeiová, Andrej Poliak, Zuzana Medzihorská / Fotografie: Andrej Poliak, Ján Viazanička, archív Richarda Škutu / Dizajn: Filip Jurković