Pozývame na verejnú prezentáciu výstupov z umeleckých pobytov dvoch autorov, ktorí v roku 2019 pracovali v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici.

Stanislav Piatrik / Zvnútornenie
Ján Viazanička / Krajina stredu 3
nedeľa 3. november 2019 o 18.00 h.
Kostol sv. Františka Serafínskeho, Do Hája 9, Poniky
hudobný sprievod: Tereza Froncová
Trvanie inštalácie: 3. 11. 2019 – 10. 11. 2019

Miesto prezentácie, rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho v Ponikách, sme nevybrali náhodou. Stanislav Piatrik svoj pobyt realizoval v rámci nového formátu “Súčasné umenie v sakrálnom priestore”, ktorý sme sa rozhodli od tohto roku rozvíjať. Po pozitívnej reakcii správcu farnosti brata Róberta a ústretovom prístupe bratov kapucínov z miestneho kláštora pre náš zámer, padla voľba práve na túto národnú kultúrnu pamiatku, gotický skvost regiónu. Ján Viazanička s nadšením tiež využil ponúkanú možnosť a vytvoril špecifickú fotografickú inštaláciu v priestore kostola.

“Autormi dočasnej umeleckej intervencie v interiéri kostola sv. Františka Serafínskeho na Ponikách sú dvaja súčasní autori, fotograf Ján Viazanička a intermediálny umelec Stanislav Piatrik. Vstup oboch autorov do priestoru kostola má neinvazívny charakter a rešpektuje nielen významné kultúrne hodnoty stredovekej architektúry s nástennými maľbami zo začiatku 15. storočia, ale aj primárne funkcie chrámu, ktorými sú predovšetkým bohoslužobná kresťanská prax a rozjímanie.

Zvnútornenie je názov experimentálneho filmu Stanislava Piatrika. Vizuálny obraz filmu je sprevádzaný poetickým, asociatívne komponovaným slovným komentárom, ktorého autorom je Marcel Perecár a doplnený fragmentmi hudby komorného súboru Asynchrónie. Vyznačuje sa meditatívnou, introspektívnou atmosférou, vystavanou na jazyku symbolických obrazov. Rozprávanie filmu je založené na pozorovaní mužskej postavy a jej situovaní v rozhraní sakrálneho a profánneho prostredia, pričom nepateticky pracuje s témami vnútra a vonkajška, svetla a tmy, trvania a zániku. 

Ján Viazanička už tri roky systematicky dokumentuje mikroregión Severného Podpoľania, kam okrem Poník, patria aj obce Dúbravica, Ponická Huta, Čerín, Čačín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná a ďalšie rázovité dedinky. Osobným spoznávaním prostredia a ľudí, ktorí tu žijú sa pokúša zachytiť obraz aktuálne živej a žitej socio – kultúrnej reality stredoslovenskej dediny. Otvorený cyklus dokumentárnych fotografií nazýva Krajina stredu. Výber čiernobielych maloformátových tlačí z tohto fotografického cyklu umiestňuje na čítacie pulty kostolných lavíc. Fotografie sa ocitajú v susedstve modlitebných knižiek a radené v dlhých pásoch vizuálne korešpondujú s kompozičným princípom výstavby obrazu stredovekej nástennej maľby, umiestnenej na stenách kostola. Obaja autori absolvovali rezidenčné pobyty pre umelcov v kultúrnom centre Škôlka v obci Dúbravica, kde pracovali na prezentovaných umeleckých projektoch.

Zuzana L. Majlingová, kurátorka

Ján Viazanička (1983, Banská Bystrica) absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Venuje sa konceptuálnej, dokumentárnej a reportážnej fotografii. V roku 2016 získal druhé miesto v súťaži Slovak Press Photo v kategórii Svet umenia a bol nominovaný na Zlaté oko v Czech Press Photo v kategórii Ľudia, o ktorých sa hovorí. Za rok 2017 získal ocenenie Fotograf roka. Pracuje ako stredoškolský učiteľ fotografie a vydal viacero publikácií z rôznych autorských projektov. So svojou rodinou žije v Banskej Belej.

Stanislav Piatrik (1979, Levice) absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky. Vo voľnej výtvarnej tvorbe sa zaoberá vzťahmi viery v dnešnom svete. Využíva intermediálne postupy súčasného umenia, ako sú video, fotografia, obraz, performancia, alebo inštalácia. Zúčastňuje sa výstav na Slovensku aj v zahraničí. Žije v Bratislave.

Podujatie je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / 9. sezóna, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.