extended, a helping hand

relationships cemented with solid foundations

old friends and fresh faces

collaborate, cooperate, coalesce

glowing, a tree upon the horizon

illuminates a transoceanic exchange

almost like coming home

amplified, the marching ants

beckoned to perform

natural energy tallies man’s ingenuity

hot treasures enhanced with fresh creativity

finding balance in a tranquil pool

expertly transformed

garden vegetables, forest mushrooms and shepherd’s cheese

the magic of patience and alchemy

children appear and adolescence matures

a tail wags

a girl runs

coffee boils

(a bottle cap pops)

itinerant discoverers and mapmaking wanderer

country celebrities painting the summer

landscape, revisited.

Jordanna Matlon

Kolektívna tvorivá práca je najviac!

Pozývame na šiesty ročník skupinovej umeleckej rezidencie Landscape Revisited 6 / Future of Rural Art. Naším zámerom je rozširovať možnosti tvorby a práce vizuálnych umelcov v krajine a tak pootvoriť diskusiu o význame umenia v súčasnej (vidieckej) krajine.
Počas desiatich júlových dní (13. – 23. 7.  2017) budú medzinárodní účastníci rezidencie vytvárať diela v krajine okolo obce Dúbravica aj priamo v nej.
Kurátorom tohoročného art campu je Mexičan Carlos Carmonamedina, ktorý s Periférnymi centrami dlhodobo a úspešne spolupracuje. Zúčastnia sa ho vizuálni umelci Luis Rea z Mexika, Slovinec Veljko Zejak a Marek Halász zo Slovenska.
Už šiestym rokom realizácie podujatia LANDSCAPE REVISITED sa snažíme rozširovať umeleckú komunitu, ktorá využíva celú dedinu a jej okolitú krajinu ako experimentálny priestor pre umelecké zásahy. Vytvorila sa tak takmer trvalá kolekcia diel v krajine, krajinná galéria, ktorá je v danej oblasti jedinečná. Prezentuje dedinu aj mimo hranice krajiny a stáva sa príťažlivým miestom pre život domácich obvateľov aj prichádzajúcich turistov.
 
Jednotlivé ročníky art campu v Dúbravicu ukazujú, ako môže umenie a kultúra upriamovať pozornosť na ostatné sociálne a ekologické problémy a podčiarkujú význam umenia či dizajnu v mnohých oblastiach spoločnosti. Umelci – účastníci artcampu Landscape revisited, sa pri práci snažia spolupracovať s miestnymi obyvateľmi, ich úsilím je vychádzať z miestnych špecifík, histórie, či lokálnych zručností, materiálov, zdrojov a pod.
Predchádzajúcich piatich ročníkov art campu sa zúčastnilo okolo 40 tvorcov a dobrovoľníkov. V predchádzajúcich dvoch rokoch (2015 a 2016) sme sa zamerali najmä na tvorbu architektonických a dizajnových objektov v krajine. Tento rok je tak trochu o návratoch. K práci so skupinou vizuálnych umelcov, ku kurárorovi z prvého ročníkua Carlosovi Cramonamedina,  ktorý nám pomohol s budovaním rozmanitej siete spolupracujúcich tvorcov, aj Marek Halász znovu dostáva priestor rovnako ako pri prvom ročníku.
Počas trvania art campu budú prebiehať verejné diskusie na tému budúcnosti umenia na vidieku, či prezentácie vizuálnych umelcov, ktorí na vidieku tvoria.
Udalosť zakončíme vernisážou a komentovanou prehliadkou nových diel v krajine za účasti autorov. Začneme v našom centre Škôlka (bývalá materská škola v Dúbravici) v sobotu 22. júla 2017 o 17.00 hod.
Predošlé ročníky:

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.