Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória sa obsahovo venuje najmä referovaniu o činnosti samotného laboratória, prípadne inému kultúrnemu dianiu v lokalite.

Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁ
Koncept: Andrej Poliak
Fotografie: Ján Viazanička
Text: Zuzana L. Majlingová a Ján Viazanička
Dizajn: Filip Jurković