Súčasťou našich snáh je prinášať na stredoslovenský vidiek aj dobrý súčasný dizajn, akurát vhodný pre miestne prostredie.

Ján Štofko je autor, s ktorým už máme vzájomne prospešnú spoluprácu, preto sme ho oslovili aj pre tento rok. Požiadali sme ho zároveň o pomoc pri výbere ďalšieho autora, s ktorým na pobyte v Dúbravici vytvorí tandem. Napokon je tým druhým autorom Anton Zetocha.

Zadanie od nás znelo “mobiliár do areálu Škôlky”, pretože v celom exteriéri je dlhodobo núdza o mobiliár kde môže verejnosť sedieť, tráviť čas pri oddychu, alebo pri sledovaní kultúrnych udalostí.  Vznikli teda dva funkčné prototypy (originály) stoličiek, ktoré sú použiteľné aj na rovine v prednej časti areálu, ale aj vzadu na záhradnom amfiteátri za Škôlkou. Z týchto dvoch prototypov, ak sa dobre osvedčia, by sme mohli v budúcnosti vychádzať pri výrobe viacerých kusov, s cieľom zaplniť areál.

Obidva kusy su vyrobené z dubového dreva akurát pasujúceho do Dúbravice.

Dielňa dizajnu je súčasťou celoročného projeku Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.