Projekt Jednota vytvára podmienky na vznik veľkoformátovej site specific realizácie na plátno (na ráme) s rozmermi 4×10 m, ktorá je následne dlhodobo vystavená na stene budovy miestnych potravín Jednota v historickom centre obce Dúbravica, na Podpoľaní.

 

Tohtoročný rezident Matej Fabian predstavil 24.júna svoje dielo, ktoré vytvoril počas trojtýždňovej júnovej rezidencie v našom kultúrnom centre Škôlka. Inšpiráciou mu bola návšteva Kostola sv. Františka Serafínskeho v susednej obci Poniky, založeného v r. 1310 a tamojšie fresky, konkrétne si vybral výjav Sv. Juraj Drakobijca z  roku 1378.

Matej Fabian bol v poradí štvrtým autorom, ktorý vytvoril dielo pre stenu potravín Jednota v historickom centre obce Dúbravica. Vybrali sme ho v otvorenej výzve do ktorej sa prihlásilo 12 jednotlivcov a skupín zo štyroch krajín.

 

Jednota je súčasťou celoročného projektu Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.