Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória je súčasťou aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁ
Zostavila: Martina Ivičič / Fotografie: Martina Ivičič / Dizajn: Filip Jurković