Český výtvarník Pavel Havrda (s rodinou) v Škôlke v Dúbravici absolvoval svoj druhý pobyt (predtým artcamp Landscape Revisited, 2016).Spoločne sme sa podujali zas trochu rozvinúť informačný / navigačný systém v priestoroch kultúrneho centra – označenie budovy, navigáciu v priestoroch budovy a areálu, vyznačenie až definovanie(si) jednotlivých sekcií, funkcií, charakterov priestorov, produktov, ideí, dverí, miestností…

Pavel ponúkol, že privezie svoju CNC frézu, s ktorou pracuje v charizmatickej dielničke v budove s ateliérmi vo vnútrobloku za kinom OKO v pražskej štvrti Letná. (Keď sme ho tam v roku 2019 navštívili, zoznámil nás s Lukášom Parolekom, ktorý tiež absoloval v roku 2020 rezidenciu v Škôlke).

Na pomoc okrem frézy priviedol na dva týždne aj grafickú dizajnérku Kláru Zápotockú (s deťmi).

Spoločne sme sa počas ich mesačného pobytu dopracovali k prvým nápadom, pokusom, riešeniam a realizáciám.

Vytvorili sme napr. ponukovú tabuľu pre príležitostný/rozvíjajúci sa „bar“, názvy početných miestností a priestorov v Škôlke, mapu pojmov, označili záhradný amfiteáter, tiež vznikli nápady pre označenie budovy od ulice.

Všetko teraz počas bežnej prevádzky priebežne skúšame, premýšľame ďalšie zlepšenia a riešenia k priestorovej situácii, porovnávame s miestnymi zaužívanými spôsobmi, atď.

V roku 2021 by sme chceli pokračovať.

//

//

Rezidencia je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2020, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.