Občasník kultúrneho vidieckeho laboratória sa obsahovo venuje najmä referovaniu o činnosti samotného laboratória, prípadne inému kultúrnemu dianiu v lokalite.

Trináste číslo sme zostavili zo štyroch textov s rozličným zameraním.

Ťažiskovým je text od Michaely Kučovej, kultúrnej organizátorky a publicistky, v ktorom reflektuje 5 rokov pôsobenia Periférnych centier v budove bývalej dúbravickej škôlky. Architektka Simona Kolimárová oboznamuje o ďalšom ročníku artcampu Landscape Revisited, zameranom na tvorbu v krajine. Maliarka Juliana Mrvová viedla rozhovor s reštaurátom Jánom Sikoriakom, ten odborne viedol odkrytie a reštaurovanie nástenných fresiek v gotickom kostolíku sv. Žofie v Dúbravici. No a Zuzana Duchová prispela článkom o architektúre pre zvieratá.

Vydal: PERIFÉRNE CENTRÁ
Fotografie: Andrej Poliak / Dizajn: Filip Jurković

Číslo 13 vyšlo ako súčasť aktivít celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.