Vzniklo podľa návrhu vizuálnej umelkyne a dizajnérky Ľubice Mildeovej počas rezidencií v Škôlke.

Vo vonkajších priestoroch kultúrenho centra je nedostatok pobytových zatienených miest na sedenie, prácu, chýba dostatok základného vybavenia – mobiliáru. Toto sme postrádali napríklad aj v priestore medzi detským pieskoviskom a kuchyňou Škôlky, ktorá de-facto funguje ako spoločenské srdce centra (kuchyňa, jedáleň, kaviareň, obchod), preto sme sa rozhodli ho vytvoriť a o jeho navrhnutie požiadali Ľubicu Mildeovú.

Podľa návrhu z jej rezidencie v roku 2020, sme objekt pavilóniku zhmotnili v našej dielni v roku 2021.

Rozhodli sme sa pre kovovú konštrukciu s textilnými závesmi, mobiliár – stoly a sedenia – majú plochy z preglejky s farebnou lazúrou. Konštruktérsky sa na prístrešku podieľal najmä sochár Marek Halász, so svojou zváracou technikou. Inštalovanie textilných častí spolu s Ľubicou navrhol a zrealizoval Ján Kostolanský (Jan Kostaa)

Objekt bude slúžiť pre exteriérové aktivity, tvorivé dielne, posedenia, diskusie… Dokončili sme ho až na jeseň, v októbri stihli ešte posledný slnečný, ako-tak teplý víkend, kedy sme vyskúšali pavilónik počas detskej tvorivej dielňe.

//

Dielňa dizajnu je súčasťou nášho dlhodobého programu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2020, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.