Špeciálne vydanie občasníka V NEŠŤASTÍ.POMÁHAJ

Katalóg k piatim rokom / piatim realizáciám na stenu potravín Jednota v historickom centre obce.
Má 48strán.