Aj v roku 2016 pokračujeme v práci na rozličných dizajnových a architektonických riešeniach, pre miestne podpolianske prostredie. Sú navrhované mladými autormi a na mieste realizované v spolupráci s lokálnymi remeselníkmi.

Matej Rosmány sa svojím návrhom podieľa na rekonštrukcii pôvodného pieskoviska v areáli kultúrneho centra Škôlka, ktoré sme tu našli vo veľmi zlom stave. Na verejných brigádach sme ho najprv s miestnymi deťmi vyčistili, odstránili starý špinavý piesok a tak pripravili miesto pre prekrytie podľa Matejovho návrhu.

Matej si za hlavný materiál vybral dubové drevo. Dubové dosky pre tento účel sme si opracovali v miestnej stolárskej dielni u Jána Krnáča, jednotlive prvky samotného mobiliáru zhotovujeme v našej (zatiaľ provizórnej) dielni v suteréne Škôlky.

S dokončením prác Matejovi pomohli Marek Halász+Andrej Poliak – navrhli a zhotovili dubové sedátka na betónovú obrubu, obnoili betón, natreli rebrík na kĺzačku.

Je to pekná a funkčná práca. Dub sa do Dúbravice hodí. Pieskovisko (nielen)deti s obľubou využívajú.

Matej Rosmány vystudoval VŠVU v Bratislave. Venuje sa voľnému výtvarnému umeniu a designu. Žije a tvorí v Bratislave. Pochádza z neďalekého Mýta pod Ďumbierom.

Ako súčasť dlhodobého projektu Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.