Dvaja bývalí ročníkoví spolužiaci (Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici) Andrej Poliak (katedra IDM) a Marek Halász (katedra sochy) sa začali od roku 2015 pravidelne – cca dvanásť týždňoviek ročne –  stretávať na „záťahoch“ pri potrebách celkovej prevádzky nezávislého vidieckeho kultúrneho centra v Dúbravici. Vytvorili prevádzkový, technický, realizačný a návrhársky tandem. Niekoľko rokov sa primárne venujú základnému fyzickému chodu kultúrneho centra, jeho početným prevádzkovým potrebám. Stretnutia najprv začali pri našej exteriérovej galérii – opravách či prevádzke starších diel, neskôr aj pri výrobe nových diel našej produkcie. Toto pravidelné stretávanie a charakter práce postupne a prirodzene vygenerovalo až autorskú kooperáciu, založenú na vzájomnom tvorivom dialógu a dopĺňaní sa. Jeden viac vymýšľa koncepcie či funkciu, druhý viac realizuje technicky vymýšľa. Fotograficky tento tvorivý proces dokumentuje Andrej Poliak, Marek Halász skúsene a nenútene pri dokumentovaní “pózuje”.

Keď sme v polovici roku 2016 vstúpili do opustenej budovy bývalej škôlky, kde sme sa rozhodli vytvoriť základňu organizácie – kultúrne centrum – ich záujem a náplň práce sa odvtedy rozšírili o samotné prevádzkovanie a renováciu roky nefunkčnej, zastaralej a vyprázdnenej budovy so spustnutým, rovnako prázdnym a veľkým záhradným areálom.

Plody umenia

V roku 2020 DUO Halász – Poliak participovalo na programe kultúrneho laboratória aj autorsky, konkrétne na téme Plody Umenia, ktorej sa priebežne venujeme asi od roku 2012. Svoje funkčné výtvarné riešenia v záhrade Škôlky začali realizovať skoro na jar. Ako na rozcvičku najprv vytvorili drobné schodisko v rámci postupne vznikajúcej pobytovej vyhliadkovej stavby na záhradnom amfiteátri. Využili na to masívne agátové a dubové guľatiny, ktoré si vyčlenili z kopy palivového dreva dovezeného na vykurovanie budovy, či sauny pod horou.

Pokračovali stavbou terasovitých záhonov, pretože  pestovanie vlastných produktov do kuchyne kultúrneho centra je v našej organizácii už zabehnutou súčasťou programu. Rozvoj agro-kultúry je jedna zo základných vecí, ktorú chceme mať, a aj máme v portfóĺiu organizácie, produkty z vlastnej záhrady sú pre nás vlastne produktami zo záhradného ateliéru. Tešia sa z nich umelci na rezidenciách, sú tradičnou súčasťou kuchyne nášho kultúrneho centra, prispievajú k nášmu autentickému multikultúrnemu eko-koloritu, obohacujú prostredie farbami, tvarmi, chuťami… Exteriérový areál chceme postupne vypestovať ako bohatú rozmanitú zeleň, vytvárame pre to podmienky, zachytávame dažďovú vodu, kompostujeme všetok možný odpad… Pretože je potrebné za Škôlkou upraviť svahovitý terén, začali sme budovať terasovité záhony. Použili sme na to dlažobné kocky, ktoré sme koncom roku 2019 nečakane a vo veľkom množstve dostali do daru z bystrických stavebnín IBV. Ako odolný trvácny materiál sme ich netypicky použili na suché murovanie, zároveň slúžia ako základ pre skleník/fóliovník.

Ako nadšení drobní pestovatelia zeleniny v podmienkach stredného Slovenska dávno poznáme benefity takejto stavby, ako aj základné technické charakteristiky a požiadavky. K zadováženiu si skleníka na záhradu kultúrneho centra sme sa preto rozhodli pristúpiť formou umeleckej intervencie, experimentom. Takto bude skleník lepšie zohľadňovať priestorové zvláštnosti či mať originálnu vizualitu, ale aj funkčné náležitosti na mieru. Pre konštrukciu samotného fóliovníka sme sa napokon rozhodli použiť lacný lokálny prírodný materiál, ktorý nám vhodne a dosť ľahko umožnil vytvarovať stavbu podľa zamýšľanej idei.

Jednoduchým využitím prirodzenej pružnosti dlhých a hrubších vŕbových prútov a ich zviazaním drôtom vznikla pevná a pružná konštrukcia s výškou umožňujúcou rastlinám vyrásť do viacmetrových rozmerov.

Na prekrytie / opláštenie sme zvolili tenšieé polykarbonátové tvarovateľné platne s deklarovanou vysokou odolnosťou.

Podarilo sa nám zatiaľ postaviť len jednu časť zo zamýšľanej kompozície – s pracovným názvom „Paprika“.

//