V zemplínskej obci Staré sme v októbri roku 2011 vytvorili týždňové centrum kultúry.