Logo Nová Synagoga

Uvedomil som si, že o máloktorej iniciatíve v oblasti súčasného umenia mimo hlavného mesta,
som kedy čítal niečo, čo ma naozaj veľmi veľmi zaujalo, čo by stálo za skutočne obsiahle
spracovanie alebo čo by som napríklad odporučil zahraničnej návšteve. A to sa bavíme o
krajských mestách s niekoľko desaťtisíc obyvateľmi a sieťou zriaďovaných a dotovaných
kultúrnych inštitúcií. A v súťaži s nimi (teda vlastne mimo súťaže) je projekt v malej obci
Dúbravica pod názvom Periférne centrá – aby ste verili, že mediálnu odozvu si nevymýšľam, tu
je pár dôkazov, a skúste nájsť niečo podobné medzi regionálnymi galériami:
http://kultura.sme.sk/c/6828689/robit-­‐umenie-­‐v-­‐dedine-­‐a-­‐co-­‐si-­‐o-­‐tom-­‐pomyslia-­‐
susedia.html
http://hentak.sk/juliana-­‐mrvova-­‐v-­‐dubravici-­‐putovanie-­‐krajinou-­‐srdca/
http://bystrica.sme.sk/c/6559329/unimo-­‐rozhladna-­‐ako-­‐dominanta-­‐krajinnej-­‐galerie.html
http://bystrica.sme.sk/c/6959267/pri-­‐saune-­‐sa-­‐inspirovali-­‐salasnickou-­‐tradiciou.html
Píšem to preto, aby som zdôraznil, že aktivita občianskeho združenia Periférne centrá má,
napriek (alebo vďaka?) tomu, že je v malej obci pod názvom Dúbravica, výrazný nadregionálny
presah a nie je to len tým, že do Dúbravice prídu vďaka tomuto projektu umelci z rôznych
kútov Slovenska i sveta – je to aj samotným konceptom, obsahom i výsledkami, ktoré sú
profesionálne a premyslené tak, že by sa ani národná galéria nemusela hanbiť.
Aj preto píšem toto odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, v ktorej pracujem –
kunsthalle. Jednak práve na fenomén slovenských kunsthál reagujú umelci z Periférnych
centier, keď o svojej galérii, ktorou je celá dedina aj s okolitými lúkami, hovoria ako o
kunstdorfe. Ale najmä preto, že chcem zdôrazniť (a naozaj dôrazne), aký má ich aktivita pre
slovenskú kultúru význam.
Minulý rok zostali Periférne centrá úplne bez podpory z ministerstva. Na časť sme sa im
poskladali my, ostatné členské centrá siete pre nezávislú kultúru Anténa. Ale väčšina ostala na
nich samotných a mali to naozaj ťažké, aby prežili a udržali naplánované aktivity. V roku 2015
sa to už nesmie stať a naozaj odporúčam komisii všetkými desiatimi, aby predložený projekt
podporili, lebo ak je niečo medzi inštitúciami v súčasnom umení u nás unikát a exportný
projekt, tak je to Kunstdorf a Periférne centrá.
Ďakujem!

Marek Adamov, marek@novasynagoga.sk

http://www.novasynagoga.sk/