Tvorivé prázdniny sú ponukou pre deti z regiónu a ich rodičov, na vyplnenie voľného mimoškolského času.

Video je výsledkom krátkej tvorivej spolupráce detí s dvomi výtvarníčkami, Danielou Krajčovou a Zuzanou Medzihorskou, v rámci série  prázdninových tvorivých dielní.

Prvé dielne začali s naším príchodom do nových priestorov v budove bývalej materskej školy v Dúbravici. Chceme tu vybudovať kultúrne centrum. Aby to vzniklo tvorivé prostredie, miesto pre vzdelanie, experimentovanie, kde bude spoluvytváraná miestna kultúra súčasnosti.

Škôlka, kultúrne centrum v Dúbravici.