D47 je architektonický a vizuálny objekt, ktorý v súčasnosti slúži ako objekt tvorivého experimentovania, ateliér, ktorý sám zároveň funguje ako dielo v procese tvorby. Je umiestnený na konci záhrady domu č 47 v Dúbravici, pri potoku s lavičkou, ako jeho koherentná súčasť sú tu pestované aj zeleninové záhony a ovocné stromy a kríky.

Základnú konštrukciu objektu navrhli a zhotovili H3T architekti počas letného artcampu Landscape, Revisited_4/LandArch. Neskôr svojimi intervenciami, v rámci dlhodobého projektu Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku, zmenili jeho charakter viacerí autori – architekti Vít Šimek a Martin Fabian, a vizuálni umelci Marek Halász a Andrej Poliak.

D47 plánujeme v nasledujúcom období naďalej premieňať/posúvať smerom k regulérnemu úžitkovému objektu tak, aby ako malý ateliér s ubytovaním poskytoval príjemný komfort pre tvorcov a návštevníkov. Miesto bude slúžiť aj ako zázemie pre aktivity občianskeho združenia, stretávanie, prácu, oddych.

 

https://www.startlab.sk/projekty/80-d47–chatka–zahradny-atelier/#o-projekte