Artcamp architektúry a dizajnu na Podpoľaní.

Za účasti architektonických ateliérov H3T architekti /CZ/, Young.s /SK/, 2021 architekti /SK/

Landscape, Revisted 2015 je štvrtý ročník medzinárodného art campu – desaťdňovej skupinovej umeleckej rezidencie prebiehajúcej vo verejnom priestore obce Dúbravica a v jej blízkom okolí. V roku 2015 s podtitulom Land-Arch sa artcamp zameal na experimentovanie a vznik súčasnej architektúry a dizajnu v prostredí súčasného stredoslovenského vidieka. Prizvaní profesionálni tvorcovia, architekti a dizajnéri, v spolupráci s dobrovoľníkmi (študentmi architektúry, remesleníci) a s miestnymi obyvateľmi počas desiatich dní na prelome augusta a septembra realizovali úžitkové a vizuálne príťažlivé architektonické objekty. Budú slúžiť miestnej komunite, ale aj verejnosti prichádzajúcej do Dúbravice/lokality.

26. august – 6. september 2015, Dúbravica, U gazdov /meeting point/

5. 9. 2015 / 17:00 / vernisáž

Projekt podporili Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Orange, Obec Dúbravica, firma Lunter.

//

Artcamp of architecture and design in the countryside region of Podpoľanie
Young.s /SK/, H3T architekti /CZ/, 2021 architekti /SK/

Landscape, Revisited 2015 is the fourth year of the international art camp which is a 10­days collective artistic residency led in the public space of the Dúbravica village and its surroundings by Periférne centrá.

In 2015, the art camp holds the name of Land­Arch and will focus on an experiment with the concept of the relationship between architecture and landscape. The objects will be accessible for the local community and also to the public coming into Dubravica.

With the support of: Ministry of Culture of Slovak Republic, Orange Foundation, The village Dúbravica

Landscape Revisited plagat final