V minulom roku sme prvýkrát otvorili voľný rezidenčný pobyt v kultúrnom centre Škôlka výhradne pre absolventku/ absolventa katedry IDM (intermédií a digitálnych médií) na výtvarnej fakulte banskobystrickej akadémie.

Na otvorenú výzvu sme dostali jednu spätnú väzbu v podobe prihlášky stále ešte len budúceho absolventa katedry. Keď sme si pozreli portfólio prihláseného Ľubomíra Slovinského, počkali sme, kým sa absolventom (magistrom) stal a s radosťou ho uvítali na mesačnom októbrovo-novembrovom pobyte v Dúbravici.

Všestranný Ľubomír sa počas voľnej rezidencie venoval najmä skúmaniu krajiny, terénny výskum prepájal s výskumom z otvorených digitálnych zdrojov – lejzrové skeny terénu, kartografia, ale zaujímali ho napr. aj menšie organické formy. Z nadobudnutých materiálov vytváral digitálne 3D modely, a spracúval ich do obrazov pre autorské vídžejingové projekcie, ktoré boli súčasťou koncertných improvizácií medzinárodne zložených hudobných telies na Festival Swiatlodzwieki v poľskej Poznani. https://swiatlodzwieki.pl/#program 

Neskôr zúročil výskum terénu aj pri vymýšľaní fyzického objektu. V koncepcii takzvaných  “adaptívnych foriem” vytvoril “formu Z”, alebo “formu na Skalke”, drevený objekt na hrebeni vrchu Skalka na koncovom skalnom zráze, nad dedinou a dolinou.

Krásne skryté vyhliadkové miesto očividne obľúbené divokou zverou Ľubomír svojim šetrným zásahom ponúkol ako cieľ lokálnych vychádzok do krasovej oblasti chotára. Upriamuje pozornosť na ďalší z famóznych výhľadov na dedinu zasadenú medzi vrchy a horstvá stredného Slovenska, pri návšteve ktorého zaručene aspoň na chvíľu získate nadhľad.

Zámer rozširovať spoluprácu s kolegami z katedry pri prvej rezidencii vyšiel, s Ľubom sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce aj v roku 2021, na dvojmesačnej rezidencii budeme zlepšovať funkčnosť organizácie na internete.

Aktuálne je znovu otvorená výzva pre podávanie prihlášok na tento rezidenčný pobyt:

https://old.perifernecentra.com/otvorena-vyzva-pre-idm/

//

Umeleckú rezidenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a finančne tiež podporil Banskobystrický samosprávny kraj ako súčasť celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2020.

//

foto: Ľubomír Slovinský, Andrej Poliak