Pre druhý ročník rezidencie Jednota sme si vybrali všestrannú umelkyňu Danielu Krajčovú.

Začiatkom augusta, hneď potom, ako sme deinštalvali predošlú maľbu, sa začalo pod vedením Daniely pracovať na novom plátne rozmeru 4x10m, ktoré je opäť inštalované na budove Jednoty v Dúbravici.

Jednota-2014-Daniela-19web


Už od začiatku sa pri práci s veľkým plátnom nevyhnutne striedali rozmanití pomocníci. Jednota!
Vernisáž sa uskutočnila na Deň obce – Naprostred Dúbravici, 6. septembra (12:00).

Projekt je realizovaný s podporou Anténa – sieť pre nezávislú kultúru http://www.antenanet.sk/

SPACE – Supporting Performing-Arts Circulation in Europe


//

For second year of artistic residence Jednota (Unity) we chose artist Daniela Krajčová. She made new painting (4 x 10m) which is installed on the Jednota building (local grocery store) in village of Dúbravica.
Since beginning of the project many different helpers was changing at work with large size canvas.

Opening took place at Municipality carnival on 6th of September 2014 (12:00 am).

Project was carried with the support of Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, http://www.antenanet.sk/ and SPACE – Supporting Performing-Arts Circulation in Europe