Vizuálny a architektonický objekt, má slúžiť ako funkčný včelín s knižničkou. Je príspevkom umelca k téme Fruit of Art/Plody umenia, s ktorou Periférne centrá pracujú, prepája umenie s agrárnou prácou.

 

 

Dielo bolo realizované tiež s podporou Ministerstva Kultúry SR:

St_znak_s_logom_a_podporou_3 bw