Tvorbou umenia na spoločnej pozícii s agrárnou prácou rozvíja kultúru krajiny.

Fruit of Art

Okruhy:

Krajina

Kultivácia/ praktické ukážky rezu rôznych druhov ovocín a rôznych techník štepenia,

Záhrada U gazdov/  aktivity v zeleninovej a bylinkovej záhrade, záhradná architektúra,  záhony,  umenie v záhrade, výmena poznatkov, záhradný relax,

Včelárske kurzy/  praktické včelárenie,  semináre, diskusie, experimentovanie, včelárenie a umenie, prezentácie

Trh Plodov umenia/ predaj a prezentácia produktov

 

Aktivity umelcov
Oto Hudec – DBSP 01 (Dubravica beekeepers space program) – vizuálneho a úžitkového objektu pre Kunstdorf Dúbravica. Bude slúžiť ako včelín, zároveň ako malá knižnica-čitáreň v krajine
Juliana Mrvová – DULA, longterm procesuálna intervencia, čin
Projekt je súčasťou medzinárodného projektu ALOTOF (a laboratory on the open fields/laboratórium v otvorenej krajine)
Yo-yo – http://yo-yo-yo.org/

 

Realizované tiež s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

St_znak_s_logom_a_podporou_3 bw