Kunstdorf /Kultúrna dedina/ –  je laboratórium súčasnej kultúrny na vidieku. Prevádzkujeme ho v obci Dúbravica (na strednom Slovensku  Podpoľaní) zo základne v miestnom sedliackom dome U gazdov.

Pojem/Koncept je inšpirovaný nemeckým pojmom Kunsthalle, ktorý predstavuje zaužívanú mestskú platformu pre prezentáciu súčasného umenia. Aj v niektorých slovenských mestách v tomto období vznikajú prvé Haly umenia.

V tomto smere Kunstdorf predstavuje vidiecku alternatívu ako otvorený pomyselný aj fyzický priestor pre prezentáciu a tvorbu umenia a súčasnej kultúry.

Od roku 2011 v Dúbravici pravidelne hosťujeme umelcov pracujúcich na špecifických zadaniach v miestnej destinácii a Mapa Kunstdorf  zobrazuje polohu ich jednotlivých zásahov v exteriéri obce alebo v okolitej krajine.

Mapa zahŕňa napr. aj označenie sauny, turistických chodníkov a poľných ciest, historických a kultúrnych pozoruhodností, či  susedných obcí.

Ak plánujete návštevu Kunstdorfu, môžete si mapu vytlačiť, alebo ju vytlačenú nájdete priamo u nás či na vybraných miestach po celom Slovensku.

Periférne Centra is very happy to present the 2014 Spring Kunstdorf touristic map.

Kunstdorf is an experimental culture lab located in the village of Dúbravica (center Slovakia), where Periférne Centrá has its headquarters. The concept is opposed to Kunsthalle, a word in German that defines an enclosed building destined to artistic manifestations, a Culture house. In that way, Kunstdorf is a wall-free, limitless space that is in constant relation with the environment and its local context. Since 2011, different artists have been invited to produce installations in the village and its surroundings and therefor, it was necessary to create a map that will help the visitors to appreciate better the Art collection that now enriches the landscape.

The map marks the location of different art pieces, the village sauna (designed by H3T architects), walking paths, historical and cultural attractions, and the villages nearby. If you are planning to visit the Kunstdorf space in Dúbavica, you can print the map or visit us to get your copy.

dubravica-map-front

dubravica-map-back

You can also check the Google maps version, with detailed information of the art pieces.

Dom-U-gazdov,-sídlo-Periférnych-centier,-foto-Andrej-Poliak,-2013web

Kunstdorf Map 2014

Kunstdorf Map 2014

Poster-kunstdorfmap

Periférne Centrá wants to thank Ekopolis, the village council of Dúbravica, the Ministry of Culture of Slovak Republic for its support for the realization of the Kunstdorf Map.
Producers: Andrej Poliak, Veronika Mezeiová
Graphic Design: Carlos Carmonamedina
Map: Open Street Map