V roku 2017 sme začali pracovať na viacročnom fotografickom projekte, v ktorom budeme spoločne s prizvanými fotografmi mapovať miestnu lokalitu.

V tomto roku je spolupracujúcim autorom Ján Viazanička. Inšpiráciou je nám aj fotografická kniha Vrchársky chlieb od Karola Benického, vydaná v roku 1982, kde autor zaznamenal podobu lokality v sedemdesiatych rokoch. Fotografie z tejto knihy sú aj v archívoch Slovenskej národnej galérie. Benický, mimochodom, mal trvalú fotografickú inštaláciu aj v budove Škôlky v Dúbravici (otvorenej v roku 1982), súčasnom sídle oz Periférne centrá.

Viazanička bude v práci pokračovať aj v nasledujúcom roku / rokoch. Začiatkom decembra sme vystavili výber z jeho tohoročnej práce. Výstavu sme nainštalovali v Kultúrnom dome v Dúbravici, kde prebehla 2.decembra aj vernisáž.

Našim zámerom je po viacerých rokoch práce vydať s Viazaničkom fotografickú knihu, interne ju voláme Vrchársky chlieb 2 🙂

Rozhovor s autorom nájdete v 4.čísle nášho občasníka V NEŠŤASTÍ.POMÁHAJ – špeciálne venovanom Krajine stredu.

 

Krajina stredu je súčasťou celoročného projeku Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku,

ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.