Séria aktivít mapujúca históriu miestnej škôlky v Dúbravici.

Výskumníčka Veronika Mezeiová iniciovala a viedla tieto aktivity, urobila a zaznamenala celý rozhovor s bývalou a prvou riaditeľkou škôlky Olgou Luptákovou, zbierala archívne fotografie, iniciovala aj vznik videa a výstavy.

 

Doterajšie výsledky bádania sme prezentovali výstavou na silvestrovskej kapustnici v Škôlke, kde v súčasnosti prevádzkujeme naše kultúrne centrum

Rozhovor s Olgou Luptákovou, animovaný výtvarníčkou Danielou Krajčovou, sme premietli ako video inštaláciu v bývalej detskej spálni. Časť z tohoto rozhovoru je publikovaný aj v 5. čísle nášho občasníka V NEŠŤASTÍ.POMÁHAJ.

Vystavili sme tiež časť z kolekcie pôvodných fotografií, ktoré boli inštalované v celom priestore novo otvorenej škôlky v roku 1981. Autorom fotografickej inštalácie bol fotograf Karol Benický. Fotografie sme vytiahli zo skladu stoličiek v zákulisí javiska miestneho kultúrneho domu pri obecnom úrade.

Zozbierali a oskenovali sme aj niekoľko archívnych fotografií zo života ešte fungujúcej škôlky, vystavili sme tiež jej knižnú kroniku.

Súčasťou bádania boli aj stretnutia s miestnymi pamätníkmi, bývalými zamestnancami a žiakmi bývalej MŠ.

 

 

Skeny archívnych fotografií, a vybraných strán z kroniky. Fotky sú približne zoradené podľa rokov, najprv prvé generácie detí, potom neskoršie generácie, ktoré navštevovali škôlku po jej druhom otvorení v roku 1997.

Na fotkách niekde prítomný aj autor tohoto príspevku.

 

Pôvodným výtvarným vybavením škôlky bola autorská fotografická inštalácia od Karola Benického. Bola súčasťou investície stavby škôlky, ako zo zákona povinná výbava verejných budov výtvarnou výzdobou.

Nezistili sme ešte presný počet kusov z originálnej série, nevieme zatiaľ ani jej názov. Na obecnom úrade nám sľúbili, že popátrajú v archívoch. Momentálne vystavujeme v kultúrnom centre 16ks fotiek, niekoľko ich je inštalovaných v priestoroch obecného úradu.

 

Aktivita je súčasťou celoročného projektu Kunstdorf – laboratórium súčasnej kultúry na vidieku 2017,

ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.