Škôlka architektúry (18. – 22.7.) bol vzdelávací workshop v rámci Letných vzdelávacích dielní v Dúbravici. Vymyslel a zorganizoval ho pre potreby našej neziskovky architekt Martin Fabian, náplňou workshopu bolo vymyslieť funkčné úpravy budovy a areálu Škôlky. Architekti pracovali v zložení Jakub Kopec, Marián Lucký, Tomáš Ružiak, Milan Šuška.

Jedným z dôležitých zadaní bolo umiestnenie viacfunkčného športového ihriska v areáli, ktoré sa chystá budovať Obecný úrad, na čele s pani starostkou Jankou Slobodníkovou. V rámci workshopu prebehlo aj stretnutie so zástupcami samosprávy, kde sme sa snažili zladiť vzájomné postoje, potreby a podobne, aby bolo ihrisko umiestnené čo najlepšie ( v už beztak komplikovanej priestorovej dispozícii), a neboli tak obmedzené nielen prevádzkové potreby budovy. Architekti naplánovali umiestnenie, následne ho aj vyskúšali v improvizovanom futbalovom zápase. Uvidíme ako výstup z tejto časti workshopu zohľadní obecné zastupiteľstvo.

 

Letné vzdelávaciwe dielne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia