Teoretička nových médií a nezávislá kurátorka Martina Ivičič (Sk) absolvovala v Škôlke v Dúbravici mesačný pracovný pobyt.

Výstupom z neho je zostavenie dvanásteho čísla nášho kultúrneho občasníka V NEŠŤASTÍ.POMÁHAJ.

“Občasník č.12 začal vznikať presne v deň letného slnovratu”, je jeho úvodná veta. Letného slnovratu v roku, ktorý sa bude pamätať ako rok prepuknutia pandémie vírusu Sars-Cov-2. A preto sa číslo venuje úvahám o dobe “post-pandemickej”.

K úvahám si pozvala aj ľudí, s ktorými sa stretla počas pobytu v Dúbravici. S maliarom Rastislavom Podobom napríklad urobila obsiahlejší rozhovor.

V čísle spomína a používa aj haiku. A nezabudla pridať návod ako ich tvoriť, vytvorila tiež niekoľko vlastných haiku príspevkov, haiku slovné aj fotografické.

V čísle sú však aj texty od Michala Šedíka o aktuálnej maľbe na Jednote od Rastislava Podobu, či od stálej prispievateľky Zuzany Duchovej. Aktuálnemu pálčivému ekologickému problému sa vo svojom texte venuje ekológ a manažér kvality ovzdušia Ladislav Bíro.

Občasník už viac rokov vizuálne dizajnuje Filip Jurkovič.

::

Martina Ivičič vyštudovala Teóriu interaktívnych médií (TIM) na Filozofckej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Takmer dekádu viedla na TIM predmet Artifcial Life Art a Kánon umenia nových médií. V roku 2019 prezentovala výsledky svojej pedagogickej činnosti na festivale Ars Electronica v rámci Campus Exhibition.

Od roku 2015 je organizátorkou a kurátorkou festivalu súčasného umenia
DOM (www.festivaldom.com)

Jednota je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2020, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.