22. apríl – Svetový Deň Zeme

Pri tejto príležitosti Vás pozývame stráviť nedeľný deň v krajine nad Dúbravicou.
Pohodovú prechádzku v nenáročnom teréne s náramnými výhľadmi na stredoslovenský región spojíme s prehliadkou landartových diel (ich jarný stav) v krajinnej galérii na trase Skalka, s rozhovormi o miestnej aj vzdialenej krajine, o Zemi.
Na skalnej vyhliadke Obrazáreň Skalka si spravíme malý nedeľný piknik.
Ak niekomu bude málo, môže si zahrať v obecnom parčíku petang, alebo sa pozrieť čo robíme v Rezidenci.Garáž.

Srdečné pozvanie Všetkým na Zemi.

April 22nd – Earth’s Day

On this occasion, we invited locals to spend the Sunday in the country on Dúbravica.
Relaxing walk in undemanding terrain, tremendous views of Central Slovakia Region landscape. We connected the walk with a Spring visit of the works in Kunstdorf, near Skalka: with interviews on local and remote places on Earth. We ended up with a Sunday picnic on the Skalka rock.
Visitors were also invited to play petanque in the municipal park, or take a look on what we do at Garáž Rezidency.

This was a cordial invitation to all in Earth.