Počas augustovej rezidencie v Škôlke Klára Zápotocká a Pavel Havrda vytvorili označenie budovy – nápis na jej fasádu.

Spolupráca s Klárou a Pavlom začala už minulý rok, keď sme sa spoločne podujali rozvinúť informačný a navigačný systém v priestoroch kultúrneho centra.

Vtedy tiež vznikli prvé nápady pre označenie budovy kultúrneho centra od ulice, ktoré sme tento rok dopracovali a zrealizovali.

//

Report z minuloročnej rezidencie: https://old.perifernecentra.com/pavel-havrda-klara-zapotocka/

//

Dielňa dizajnu je súčasťou nášho dlhodobého programu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2021, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.